For congress photos click here

 

Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Dr. Ecz. Levent ALPARSLAN 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi, Kongre Başkanı

Kim.Levent KAHRIMAN 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı

Kim.Fuat ARSLAN 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı

Uzm.Kozm. Bekir ÇAKICI 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı

Fitoterapi Uzm.Halis ERTAŞ 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı

Uzm.Ecz.İsmail ASLAN 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı

Hale YEDİER 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi,

Şevki METE 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi,

Prof.Dr.Nazım ŞEKEROĞLU 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.Mutlu AYTEMİR 
KÜAD Denetleme Kurulu Üyesi,

Prof.Dr.Hakan DAL 
KÜAD Denetleme Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Esvet AKBAŞ 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Organik Kimya Bölümü

Doç.Dr. Evren HOMAN 
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Bölümü

Doç.Dr. Fatih Mehmet EMEN 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kimya Bölümü,

Dr.Öğretim Üyesi Aslıhan CESUR TURGUT 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,  Bilimsel ve Teknoloji Uygulama Merkezi

Ulaş DEVRİM 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi,

Ecz.Oya ERDİR
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi,

Yük. Kim. Mehmet Deniz ÖZATICI 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi,

Kim. Müh. Özge Yüksel ÖZEL 
KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi,

Şevket DİKEN 
KÜAD Denetleme Kurulu Üyesi

Nursel EVRİM 
KÜAD Üyesi

Selahattin BOZKURT 
KÜAD Üyesi

Sibel TÜZÜN
Kimya Mühendisi, KTSD

Mehlika KOÇ
Kimya Mühendisi, Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri Odası
 
Huriye ERARSLAN
Kimya Mühendisi, Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri Odası
 
Aslı YAZICIOĞLU
Eczacı, Aromaterapi Derneği
 

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Anake KIJJOA
AbelSalazar Biyomedikal Kimya Bilimleri Enstitüsü, Porto Üniversitesi, PORTEKİZ.
Uzmanlık alanları; Tıbbi ve Farmasötik Kimya, Doğal Ürün Kimyası, Doğal Ürün İzolasyonu, Tıbbi Bitkiler, Doğal Ürün İlaç Bulguları, Doğal Ürünler, Fitokimya

Prof. Dr. Berkant KAYAN
Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Aksaray Üniversitesi,
Uzmanlık Alanları; Madde Karakterizasyonu, Kromotografi, Optimizasyon, Atık Su İyileştirme, Ekstraksiyon, Adsorbsiyon,  Porlu Materyaller, Kinetik

Prof. Dr. Çimen KARASU
Tıbbi Farmakoloji Bölümü, Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Diyabet, Antioksidanlar, Fitokimyasallar, Oksidatif Stres, LipidPeroksidasyonu, Polifenoller, Yaşlanma Araştırması, Anti-Aging, Karbonil Stres.

Prof. Dr. Ender SUVACI
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Partikül Maddeler, Toz Sentezi, Seramik Üretimi.

Prof. Dr. Ercüment KARASULU
İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Farmasötik Teknoloji, Klinik Araştırmalar.

Prof. Dr. Figen TIRNAKSIZ
Eczacılık FakültesiKozmetolojiBilim Dalı, Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Kolloid Sistemler ve Yüzey Kimyası, Kozmetoloji, Biyoadhezyon, Sürekli İlaç Taşıyıcı Sistemler, Farmakokinetik.

Prof. Dr. Gülgün YENER
Eczacılık Fakültesi KozmetolojiBilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Temel Sağlık Bilimleri Alanı, Farmasötik Teknoloji, Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, FarmasötikBiyoteknoloji.

Prof.Dr.İrem Tatlı ÇANKAYA
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi.
Uzmanlık alanları; Homeopati ve Homeopatik İlaçlar, Bitkisel İlaçlar, Doğal Ürün Kimyası, Doğal Ürünler, SekonderMetabolitler.

Prof.Dr.Murat KARTAL
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Bezmialem Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Bitkisel Hammaddelerin Standardizasyonu, Bitkisel İlaçlarda Kalite Kontrolü, Bitkisel Ürünler ve Bitkisel İlaçlar, Bitkisel Kozmetikler.

Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Kromatografi, Mikrobiyoloji, Antioksidan Aktivite, Çevre Bilimleri, İnsan Beslenmesi, Doğal Ürün Kimyası, Antioksidanlar, Fitokimyasallar, Agronomi, Biyoaktivite, Doğal Ürün İzolasyonu, Tıbbi Bitkiler, Flavonoidler, Uçucu Yağlar.

Prof. Dr. Ömür DEMİREZER
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi AbD, Hacettepe Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Fitokimya (Anthranoids, Flavonoids, Iridoids), Analitik Farmakognozi (HPLC), İn vitro Aktivite Tayini.

Prof.Dr.Özgen ÖZER
Eczacılık Fakültesi KozmetolojiBilim Dalı, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Emülsiyonlar, Kolloidal Sistemler, Semisolidler, Stabilite, Dermal-Transdermal Taşıma, Lipozomlar.

Prof.Dr.Sema ÇALIŞ
Eczacılık Fakültesi, KozmetolojiBD, Hacettepe Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Biyobozunur Polimerler, Kontrollü Salım Sistemlerinin Tasarımı,Formülasyonu, Adsorpsiyon, İlaç Etkileşimi, Peptid-Polimer Etkileşimi.

Prof. Dr. Semra SARDAŞ
Eczacılık Fakültesi, Farmasötik ToksikolojiAnabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; İlaç Metabolizması, Farmakogenetik, Klinik İlaç Araştırmaları, Olumsuz İlaç Reaksiyonları (Farmakovijilans) ve Genotoksisite.

Prof.Dr.Takashi WATANABE
Eczacılık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Botanik Bölümü, Kumamoto Üniversitesi, JAPONYA.
Uzmanlık alanları; Bitkilerde Aktif Bileşikler, Tıbbi Bitkiler, Bitkilerin Kategorizasyonu ve Genetik Analizi.

Prof. Dr. Yunus KARA
Fen Fakültesi,Organik Kimya AbD, Atatürk Üniversitesi TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Organik Malzemelerin Sentezi, Değerlendirilmesi ve Tasarımı.

Prof.Dr.Yücel KADIOĞLU
Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Kromatografi, Kütle Spektrometresi, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi, Analitik Metot Geliştirme, Doğrulama, Proses Geliştirme.

Doç. Dr. Buket AKSU
Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bilim Dalı, Altınbaş Üniversitesi, TÜRKİYE
Uzmanlık alanları; Üretim Teknolojisi, Organizasyon, Kalite Süreçleri, Kişisel Gelişim, Liderlik,  İletişim, Kuşaklar

Doç. Dr. Dimitrios KALDERİS
Girit Teknolojik Eğitim Enstitüsü, Çevre ve Doğal Kaynaklar Mühendisliği Bölümü, YUNANİSTAN.
Uzmanlık alanları; Kozmetikte Karbon Ürünleri, Çevre Su Arıtma Çevre, Analiz Çevresel Kirlilik, Su ve Atık Su Arıtma, Çevre Yönetimi, Toprak, Su Analizi, Çevresel Analitik Kimya.

Doç. Dr. Evren Algın YAPAR
Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Analiz ve Kalite Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanı, Ankara, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Nanomalzemeler, FarmasötikFormülasyon, Kontrollü İlaç Salınımı, Laboratuvar Analizleri, Emülsiyonlar, İmplant, Jeller Tabletler, Sürekli Salım Dozaj Formu

Doç. Dr. Fatih Mehmet EMEN
Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; X-ray Kırınımı, Kristal Yapı, Kristal, Toz Kırınımı, Yüksek Sıcaklık, Sol-Jel, Nanopartiküller.

Doç. Dr. İpek EROĞLU
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Kozmetikte Nanoteknoloji, Nanopartiküller, Lipozomlar, Dermal İlaç Uygulaması, İlaç Hedefleme, Yara İyileşmesi.

Doç. Dr. Khaetthareeya SUTTHANUT
Farmasötik Bilimler Fakültesi, Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalı, KhonKaen Üniversitesi, TAYLAND.
Uzmanlık alanları; Farmasötik Formülasyonlar,Doğal Bileşenler,Kozmetik Formülasyonlar,Biyo malzemelerin Antioksidasyon ve Sitotoksik Etkileri,Katı Lipid Nano malzemeler.

Dr.Öğretim Üyesi Aslıhan CESUR TURGUT
Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE
Uzmanlık alanları; Bitki Fizyolojisi, Sitogenetik, Fitokimyasallar, Fitokozmetikler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Doç. Dr. Göktürk AVŞAR

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Böl , Mersin Üniversitesi, Mersin,TÜRKİYE.
Uzmanlık Alanı; Süperkritik Akışkan Teknikleri, Ekstraksiyon, Kristal Yapı, Organometalikler, Koordinasyon Kimyası, Toz X-Işını Kırınımı, İnorganik Sentez, Homojen Kataliz, Hidrojenasyon, Asimetrik Kataliz.

Dr. Öğretim Üyesi Ruken Esra DEMİRDÖĞEN
Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı TÜRKİYE.
Uzmanlık alanları; Analitik Kimya, Nanoteknoloji, Yeşil Kimya, Enstrümental Analiz, Fiber Optik Kimyasal Sensör.

Dr. Rosanna FILOSA
Deneysel Tıp Bölümü, Campania Üniversitesi, LuigiVanvitelli, İTALYA.
Uzmanlık alanları; Sentez, Sentetik Organik Kimya, Tıbbi ve Farmasötik Kimya, İnflamasyon, Antioksidan Aktivite, Doğal Ürün Kimyası.

Mark CHANDLER
ACT Solutions Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri
Uzmanlık alanları; Uyarlamalı Estetik Tasarım ™, Gelişmiş Emülsiyon Çözümleri ™, Etkinlik için Formülasyon, Teknik pazarlama ve pazar analizi, Satınalma taraması ve analizi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

 


Kongre Afiş (TR)
Kongre Afiş (ENG)

ÖNEMLİ TARİHLER

Etkinlik Tarihi

28-30 Ekim 2018

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi

21 Eylül 2018

İLETİŞİM

 

Organizasyon Sekreteryası

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
info@motto.tc
www.motto.tc 

 

 

 
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.